Begreppet riskkapital används om alla kapitaltillskott som inte är lån. Att använda sig av riskkapital är ett alternativ till att ta banklån för att finansiera ett företags uppstart och tillväxt. De som investerar pengar i behövande bolag kallas riskkapitalister. Som antyds av termerna är denna typ av investeringar riskfyllda från investerarnas horisont, och endast ett mindre antal investeringar ger stor avkastning. Sammantaget blir avkastningen därför i nivå med den för normal investeringsverksamhet.

Faser i processen

Såddkapital, även kallat venture capital, är den initiala fasen då kapital tillförs för att entreprenören ska kunna starta sin verksamhet och utveckla sin idé. I denna fas är det lika viktigt att riskkapitalisten bidrar med kunskap och kompetens som med kapital. Investeringsformen är mycket riskfylld, och staten har därför skapat skattefinansierade institut som Almi Företagspartner och Innovationsbron som kan komplettera de kommersiella aktörerna. Förmögna privatpersoner skjuter också ofta till kapital i denna fas, och det är också vanligt att flera riskkapitalbolag tillsammans investerar i en verksamhet i behov av kapital.

Nästa fas är då tillväxtkapital skjuts till, för att tillåta en nystartad verksamhet att växa. Efter detta kan det bli aktuellt att skjuta till bridge capital, som används för att möjliggöra en börsintroduktion. Riskkapital tillåter entreprenörer att utveckla sina idéer till bärkraftiga företag, och även för att dessa företag ska kunna ta sig till nästa nivå.

I dag är de svenska riskkapitalbolagen delägare i 700 svenska företag, som sysselsätter 850 000 personer globalt, varav 180 000 i Sverige, vilket motsvarar 7 procent av de anställda i den privata sektorn. Som tydligt framgår är det en stor näringsverksamhet som delvis drivs av riskkapitalister av olika slag.

riskkapital

För- och nackdelar

Fördelarna med att använda sig av riskkapital är framför allt att riskkapitalbolagen tillför kompetens till företaget, och kan sätta upp tydliga mål för verksamheten, vilket kan leda till en snabbare utveckling för företaget. Dessutom kan det ibland vara så att det enda som behövs för att affärsidén ska gå runt just kapital att starta upp och marknadsföra med. Samtidigt kan riskkapitalbolagen ställa krav på snabb tillväxt inom företaget, vilket leder till en högre risknivå.